Hai quỹ ngoại liên quan đến Dragon Capital hy vọng bán được 46 triệu cổ phiếu ACB

Cụ thể, ARIL hy vọng sẽ bán được hơn 13,7 triệu cổ phiếu ACB, giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,15% xuống 2,51%. FBIL hy vọng sẽ bán được hơn 32,9 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ từ 4% xuống 2,48%.

Dự kiến, giao dịch sẽ được hoàn tất thông qua các lệnh tương ứng từ Accord hoặc VSD từ ngày 09/10 đến 06/11. – Cả ARIL và FBIL đều có sự tham gia của ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital và thành viên hội đồng quản trị ACB. Tính đến cuối năm 2019, ARIL, FBIL và cả Dragon Financial Holdings Limited đã nắm giữ hơn 14% vốn cổ phần của ACB. Nếu thương vụ bán ARIL và FBIL thành công, tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhóm quỹ liên kết với ông Dominic tại ACB sẽ giảm xuống còn 11,9%. Nguồn: VNDirect.

Cuối tháng 8, ACB phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%, khiến vốn cổ phần hơn 21,6 nghìn tỷ đồng. Trên thị trường, giá giao dịch của mỗi cổ phiếu ACB xấp xỉ 23.000 – 24.000 đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm.

Quỳnh Trang

    Leave Your Comment Here