Quỹ cổ phần Manulife tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI) cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý III vượt 15 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong chín tháng qua, quỹ này vẫn lỗ hơn 6 tỷ USD, do cổ phiếu biến động mạnh trong vài tháng đầu năm do thông tin về dịch bệnh. Vào cuối tháng 9, giá trị tài sản ròng của MAFEQI đã vượt quá 179 tỷ đô la Mỹ, giảm dưới 1% so với cùng kỳ năm trước. Quỹ tăng tỷ trọng tiền mặt nhưng giá trị cổ phiếu niêm yết vẫn chiếm hơn 94% tổng tài sản. Giá trị tài sản ròng của mỗi chứng chỉ quỹ là 11.075 VND.

Bà Trần Thị Kim Cương, Giám đốc điều hành Công ty Quản lý quỹ đầu tư Manulife (Việt Nam) cho biết, chiến lược đầu tư của MAFEQI tập trung vào cổ phiếu và hoạt động kinh doanh ở những ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt. Ít phụ thuộc vào những thay đổi của chu kỳ kinh doanh. Tính đến cuối tháng 9, quỹ có 37 cổ phiếu, trong đó tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư là các cổ phiếu lớn, như VCB (8,97%), FPT (7,83%) và VHM (7). (39%) .

“Thị trường chứng khoán Việt Nam là kênh đầu tư dài hạn tốt. Theo thời gian, sự phát triển của thị trường chứng khoán cả về số lượng, chất lượng sản phẩm và tính thanh khoản đã tạo cơ hội rất lớn cho tăng trưởng chứng khoán”, Cường Nói .

MAFEQI là quỹ mở được thành lập vào cuối năm 2014. Quỹ không giới hạn số lượng nhà đầu tư, thời gian và số tiền đầu tư, mục tiêu của quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng về giá trị đầu tư vào lĩnh vực này. Về trung và dài hạn, hiện có gần 2.200 nhà đầu tư tham gia vào quỹ, trong đó chỉ có ba nhà đầu tư nắm giữ hơn 500.000 chứng chỉ quỹ, nhưng chiếm khoảng 43%.

MAFEQI được quản lý bởi công ty quản lý Quỹ đầu tư Manulife ( Việt Nam) Công ty cũng quản lý danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Cân bằng Manulife và Công ty TNHH Manulife Corporation (Việt Nam), với tổng giá trị tài sản 47,8 nghìn tỷ đồng vào giữa năm.

    Leave Your Comment Here