ITA đã niêm yết gần 9 triệu cổ phiếu

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn giao dịch chứng khoán), tổng số cổ phiếu phát hành thêm trên sàn chứng khoán của Tập đoàn đầu tư và công nghiệp Tân Tao (Mã giao dịch chứng khoán: ITA) là 8,78 triệu cổ phiếu, tương đương 878 tỷ cổ phiếu. Mục tiêu là dành cho các quan chức và nhân viên đóng góp cho sự phát triển của Đầu tư Tân Tảo.

Trước đó, vào ngày 26/3, công ty cũng đã niêm yết hơn 115,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.156 tỷ đồng. Năm 2012, lợi nhuận sau thuế do Công ty Đầu tư Tan Tao công bố là khoảng 18 tỷ USD, chỉ tăng 18,7% so với năm 2011. Công ty sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông vào ngày 26 tháng 4 và dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu. Thành viên hội đồng đã được thêm vào giữa năm 2012 và 2017.

Kết thúc cuộc họp ngày 24 tháng 4, ITA đã tăng 400 đồng, đạt giới hạn trên, đạt 6.300 đồng mỗi cổ phiếu. Do vi phạm các quy định công bố thông tin, mã này vẫn nằm trong khu vực cảnh báo của sàn giao dịch vào ngày 20 tháng 9 năm 2012.

    Leave Your Comment Here