Chứng khoán Việt Nam có tuần cao nhất để giảm thế giới

VN-Index được phân loại theo Indexq Venezuela, Nhật Bản Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, nếu không VN-Index cách xa các chỉ số phát triển tiêu cực nhất trên thế giới. Vị trí thứ hai đã tăng nhiều nhất kể từ khi bắt đầu chỉ số chứng khoán trong phân loại chỉ số chứng khoán. Sau Abu Dhabi, Luxembourg, Iceland, Thụy Điển và thị trường Áo, chỉ số sàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 22,04%. Sự căng thẳng bán hàng mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc gia đã dự đoán đầy đủ dự đoán các nhóm phân tích trong tuần này. Thống kê chứng khoán chứng khoán tài sản Việt Nam Mirae chỉ ra rằng VIC, NVL và HPG là tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Mặc dù theo hướng ngược lại, MWG gồm bốn cuộc họp đã tăng lên, và sự sụt giảm là một xu hướng chung của hỗ trợ thị trường. – Mặc dù đất nước được xuất viện lần đầu tiên, các nhà đầu tư nước ngoài tích cực mua. đi vào. Nhóm đã mua hơn 11,355 tỷ Cave tại Thành phố Hồ Chí Minh và bán khoảng 90 tỷ đồng, tương ứng với giá trị mua ròng hơn 2.350 tỷ đồng. MBB là một cổ phiếu mua ròng, với hơn 80 tỷ đồng, tiếp theo là VHM và HPG .

Theo các chứng khoán MB, mua ròng nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài vẫn ở mức cao, là một thị trường tín hiệu tích cực thiếu Nền thông tin và tác động của dịch bệnh trong các hoạt động kinh tế nghiêm trọng hơn. – Lần này bạn thất bại được thu thập bởi các xu hướng ngắn hạn và các công ty chứng khoán trung hạn. Khu vực hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index là 1 320-1 340 điểm, nhưng nó có khả năng tiếp tục hiệu chỉnh. Nguy cơ gọi Swindler (ký quỹ kháng cáo) cho các tỷ lệ nợ cao hiện có, rủi ro thị trường của tuần tới là mạnh mẽ. – Hầu hết các công ty chứng khoán cho rằng bạn cần ưu tiên quản lý rủi ro và giảm các khoản vay. Tỷ lệ và tỷ lệ cân bằng hoặc mức độ thấp. Khả năng chụp dưới cùng là khẳng định, nhưng chỉ ưu tiên mua hàng của danh mục này có thể được sử dụng để chủ động quản lý tỷ lệ.

phương Đông

    Leave Your Comment Here