FDC: Vợ của một thành viên hội đồng quản trị đã mua gần 380.000 cổ phiếu

FDC đã phát hành hơn một triệu cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố kết quả giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư và Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh và cổ đông nội bộ của bà Đặng Thị Xuân Hồng, Chủ tịch Fan Wenxiong Vợ ông. Vào ngày 26 tháng 10, bà Hồng đã mua thành công 373,520 cổ phiếu FDC cho mục đích đầu tư.

Trước đây, bà Hồng không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong công ty của chồng. Do đó, số lượng cổ phiếu FDC hiện đang nắm giữ là 373,520 đơn vị. Chồng cô, Hong, cũng sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu FDC trong danh mục đầu tư của mình, với tỷ lệ sở hữu là 5,08%.

Theo thông tin được công bố, cổ tức còn lại của công ty trong năm 2011 đã được phát hành. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý kế hoạch phát hành thêm 3% cổ phần. Đồng thời, công ty cũng đã phát hành 2% cổ phần để tăng vốn đăng ký từ vốn chủ sở hữu trong năm.

Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế toàn diện của FDC đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 74%. Trong cùng thời kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đạt lợi nhuận ròng 24 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 56% mục tiêu lợi nhuận của năm (42,65 tỷ đồng).

    Leave Your Comment Here