Chứng khoán SME bị đình chỉ trong một tháng

Trước khi đưa ra quyết định này, Công ty Chứng khoán SME đã hủy một loạt các đơn đặt hàng thông qua trung tâm giám sát trong thời gian giao dịch vào ngày 2 tháng 11 với lý do không trả đủ tiền cho các đơn đặt hàng trước đó. Số tiền của giao dịch bị hủy là khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi hủy giao dịch mua từ Chứng khoán SME, trung tâm tiền gửi đã quyết định đình chỉ ngay lập tức hoạt động gửi tiền của ứng dụng. Vị trí này tồn tại trong 1 tháng và có giá trị từ 3/11 đến 3/12/2011. Lý do tại sao tiền gửi của SME bị đình chỉ là vì nó vi phạm nghĩa vụ thanh toán và không trả được khoản vay đúng hạn để hỗ trợ trả nợ.

Theo trung tâm tiền gửi, công ty SME có trách nhiệm trả nợ gốc và lãi được tạo từ ngày 3 tháng 11 năm 2011, trong vòng 10 ngày làm việc để thanh toán đầy đủ.

Thủy Chi

    Leave Your Comment Here