Nhiều giám đốc điều hành được trả lương 3 triệu đồng mỗi tháng

Ông chủ chứng khoán và bất động sản nhận thù lao “ tầm thường ”

Ngân hàng VIB: lương HĐQT cao, cổ tức thấp

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần đầu tư lần thứ nhất, về xây dựng thương mại dầu khí-IDICO , Chủ tịch hội đồng quản trị toàn thời gian, sẽ được hưởng mức lương áp dụng theo quy chế tiền lương của công ty. Còn các thành viên HĐQT kiêm nhiệm thì chỉ được 3 triệu đồng / tháng. Lương của Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thành viên Ban kiểm soát là 1,5 triệu đồng.

Công ty IDICO trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công nghiệp, công trình giao thông (cầu, đường, cống …), xây dựng công trình thủy lợi, hoạt động bất động sản … – hợp tác với công ty IDICO, năm 2012, điện tử Các giám đốc công ty đầu tư cổ phần phát triển công nghệ viễn thông chỉ nhận được từ 3 đến 5 triệu đồng.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, việc đầu tư phát triển Công ty TNHH Công nghệ Điện tử-Viễn thông (mã ELC) đã được Ban Kiểm soát thông qua Phương án Thù lao HĐQT năm 2012. Do đó, 2% lợi nhuận sau thuế được phân bổ cho ban giám đốc. , Nếu kết quả hoạt động kinh doanh vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế ít nhất 5%. Thù lao của Chủ tịch Hội đồng kiểm soát năm 2012 là 5 triệu đồng / tháng và thù lao của thành viên Hội đồng kiểm soát năm 2012 là 3 triệu đồng.

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Công ty TNHH Thép Nam Kim (NKG) chỉ thông qua mức lương hàng năm là 120 triệu đồng. Phó chủ tịch hội đồng quản trị là 84 triệu đồng / năm, thành viên hội đồng quản trị là 60 triệu đồng. Chủ tịch hội đồng kiểm soát là 10 triệu đồng, thành viên ban kiểm soát là 5 triệu đồng. Do đó, tổng mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2012 sẽ đạt 409 triệu đồng. Mặc dù tình hình kinh tế đất nước có những tín hiệu khả quan, nhiều công ty trong nước vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng khó khăn. Lợi nhuận quý I của nhiều công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí thua lỗ.

Do đó, kết quả giao dịch LNST của Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trong quý I chỉ vượt 976. Giảm hàng triệu đồng, 18,7 tỷ đồng (tương đương 95%) so với năm 2011.

Theo bà Bùi Thi, Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, nguyên nhân của sự sụt giảm này vừa được trình lên Chủ tịch Bộ Thông tin, nguyên nhân là do công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản nên doanh thu thường được ghi nhận. Quý 3 và quý 4 hàng năm. Ngoài ra, suy thoái thị trường đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của hoạt động bất động sản.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Tương lai (mã KMR) cũng thua lỗ nghiêm trọng. Lợi nhuận âm được ghi nhận trong quý đầu tiên. Trong báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý I / 2012 của công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận sau thuế) chỉ vượt 259 triệu đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Đối với khoản lỗ này, Mirae cũng cho biết chi phí đầu vào (bao gồm một số nguyên vật liệu chính, nhiên liệu và nhân công) trong quý I đã làm tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, do nền kinh tế còn nhiều khó khăn nên công ty không thể tăng giá mà thực hiện chính sách giảm giá đối với một số mặt hàng. Điều này đã dẫn đến thua lỗ trong những năm gần đây.

(Theo VnMedia)

    Leave Your Comment Here