Giao dịch ký quỹ không được phép đối với cổ phiếu ROS

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc bổ sung Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) vào danh sách các công ty không đáp ứng yêu cầu về giao dịch ký quỹ. Đây là dịch vụ cho phép nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán để thực hiện các giao dịch dưới hình thức tiền mặt, chứng khoán, cổ tức, quyền mua và các tài sản đảm bảo khác. ROS nằm trong danh sách này là báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng trước ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 119 tỷ đồng. Khi giải thích về khoản lỗ, ban lãnh đạo FLC Faros cho biết do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Sản lượng và doanh thu giảm mạnh, trong khi công ty vẫn phải chịu chi phí quản lý và tài chính.

ROS là cổ phiếu duy nhất trong số 72 cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn trong rổ VN30. Phòng thương lượng. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá của cổ phiếu đã giảm hơn 87%, và giá giao dịch hiện tại là khoảng 2.200 đồng. ROS là cổ phiếu rẻ nhất trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng thanh khoản trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 13 triệu cổ phiếu.

Giống như ROS, nhiều cổ phiếu khác cũng nằm trong danh sách này, chẳng hạn như DXG của tập đoàn. Đất Xanh của CTCP May Sông Hồng MSH, CTCP Đầu tư Xây dựng HUD3 HU3 … Nguyên nhân phổ biến là DN báo lỗ sau thuế, nhưng một số tình huống khác là do hành động của DN. Trốn thuế, tổ chức kiểm toán không chấp nhận báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

    Leave Your Comment Here