Hãy thử máy ảnh trên Galaxy S21 Ultra

NH với tư cách là Studio, Đen và Trắng …..

Video ghi âm đầu tư mạnh vào Galaxy S21 Ultra. Bốn camera có thể mất 4k, đặc biệt là ở mức cao nhất của điện thoại thông minh trong điện thoại thông minh ngày nay. Quay có thể được tùy chỉnh trực tiếp trong khung ngắm, thay vì cài đặt .

– máy có nhiều chế độ quay video, chẳng hạn như chụp ảnh trước và sau máy ảnh, quay video chuyên nghiệp, video chân dung, tháp siêu chậm .. …

– —

— – – –

– –

    Leave Your Comment Here