Honda Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ

Tại các đại lý của Honda, KTV trực tiếp thực hiện công việc bảo dưỡng và sửa chữa trên xe của khách hàng. Họ là những kỹ sư có trình độ cao được đào tạo bởi hệ thống đào tạo toàn cầu và kinh nghiệm thực hành của Honda. Mục đích cao nhất của KTV là làm cho khách hàng hài lòng với chất lượng. Sửa chữa.

Có 9 cặp kỹ thuật viên dịch vụ nhanh chóng tham gia cuộc thi và 9 kỹ thuật viên dịch vụ tổng hợp tốt nhất được chọn từ các đại lý của Honda tại Nhật Bản.

Nhân viên kỹ thuật trong công việc thực tế. Trong phần bảo trì chung, nội dung của nhân viên kỹ thuật tham gia cuộc thi bao gồm hai phần: phần lý thuyết và phần thực hành (bảo trì nhanh và bảo trì chung). ). Cuộc thi là cơ hội để các kỹ thuật viên thể hiện sự hiểu biết và kỹ năng chuyên môn, cũng như cơ hội học hỏi lẫn nhau nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ.

Cuộc thi được tổ chức hai lần một năm, cuộc thi tư vấn dịch vụ, cuộc thi Đông Sơn, cuộc thi tư vấn bán hàng. Honda Việt Nam cam kết tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ đào tạo đại lý và cải thiện các kỹ năng của nhân viên.

Cuộc thi 5 và 6/5 đã giành chiến thắng trong giai đoạn đầu tiên của việc bảo trì nhanh bởi hai ứng cử viên đội Đà Nẵng là Nguyễn Hồng Khánh và Nguyễn Văn Đồng. Những điều này sẽ trở thành cốt lõi, thúc đẩy hoạt động và chất lượng dịch vụ của các đại lý và giúp nâng cao hình ảnh của Honda trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

(Nguồn: Honda VN)

    Leave Your Comment Here