Quỹ bảo vệ nhà đầu tư: niềm tin của các công ty chứng khoán

Ngoài mong muốn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhiều công ty chứng khoán còn muốn thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để giảm thiểu rủi ro hoạt động của công ty chứng khoán và khách hàng của họ. Ông Đoàn Đức Vinh, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Âu Việt cho biết, trước đây, nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro trong đầu tư, đặc biệt là xung đột lợi ích. Với các công ty chứng khoán. Do thiếu các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên nhà đầu tư thường chịu nhiều thiệt hại. Khi xảy ra tình huống không mong muốn này, bản thân công ty chứng khoán cũng rất khó, bởi khi họ không nắm rõ nguồn gốc nội dung xử lý thì việc giúp nhà đầu tư giảm thiểu thiệt hại về tài sản là điều không dễ dàng. Nội dung này. Trên thực tế, khi công ty môi giới cấp vốn hỗ trợ nhà đầu tư thì không biết ghi khoản chi này vào đâu, giải trình ra sao với cổ đông … “Do đó, vừa tăng niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường, vừa tạo điều kiện thuận lợi. Để đảm bảo điều kiện cho các công ty chứng khoán phục vụ khách hàng tốt hơn, các cơ quan quản lý cần cải thiện các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư phù hợp với thông lệ quốc tế, trong đó cần hướng dẫn các công ty chứng khoán thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư càng sớm càng tốt. Trong trường hợp, công ty không muốn tạo quỹ, do thực hiện thông qua phương thức nào, có cần được cổ đông xem xét và thông qua hay không … Thực tế, việc trích lập quỹ không chỉ làm tăng gánh nặng, thậm chí mang lại áp lực cho công ty, mà Đồng thời, với sự phát triển chuyên nghiệp của thị trường và sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty, mối quan hệ giữa công ty và khách hàng, đặc biệt là khi có xung đột lợi ích cũng phải chuyên nghiệp, cấp vốn là một cách để nâng cao trình độ nghiệp vụ này. Nhu cầu của công ty, nhà đầu tư và xu hướng phát triển khách quan của thị trường.

Bên cạnh những lời khen ngợi, một số công ty còn thận trọng trong khâu quảng bá. Vì nhiều lý do, quy định này đã trở thành hiện thực.

Một công ty có sự tham gia của nước ngoài Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ cho rằng việc thành lập quỹ là cần thiết nhưng việc hướng dẫn lập quỹ đảm bảo tính khả thi là điều không dễ dàng. Do đó, nếu trích quỹ thì lợi nhuận của cổ đông “trả” sẽ nhỏ hơn, điều này khiến công ty khó có thể dễ dàng được sự đồng ý của cổ đông, nhất là khi công ty buộc phải dành một tỷ lệ lợi nhuận nhất định để tạo quỹ theo văn bản chỉ đạo. Mặc dù những khó khăn nêu trên vẫn có ích để bảo vệ nhà đầu tư, nhưng có ý kiến ​​cho rằng Bộ Tài chính, UBCKNN cần có văn bản hướng dẫn yêu cầu các công ty thực hiện phần thứ nhất của điều khoản 7. Điều 71 Luật Chứng khoán có nội dung như sau: “Công ty chứng khoán kinh doanh chứng khoán Doanh nghiệp mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Sau khi rủi ro của người hành nghề chứng khoán được bảo hiểm sẽ giúp giải quyết vấn đề lợi ích chứng khoán. Các bên có tranh chấp giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán nhưng thực tế có tranh chấp với chuyên gia chứng khoán. Ưu điểm của phương án này là chi phí mua bảo hiểm đã được tính vào giá thành tính thuế hợp lý nên dễ nhận được sự ủng hộ của cổ đông hơn là “chốt” lợi nhuận sau thuế. – Để tránh xung đột lợi ích giữa việc thành lập công ty chứng khoán và cổ đông, lãnh đạo các công ty chứng khoán cho rằng Bộ Tài chính và UBCKNN nên đưa ra quy định cho phép các công ty sử dụng lợi nhuận trước thuế để lập quỹ. Có thông báo đề nghị Bộ Tài chính làm rõ quỹ do công ty chứng khoán hay tổ chức trung gian (như tổ chức lưu ký) quản lý và vận hành. Nếu quỹ được nắm giữ bởi một tổ chức trung gian, Will Securities Co. đồng ý trả tiền bản quyền để bồi thường cho những sai lầm của nhà đầu tư. Nếu các quỹ được lưu trữ trong công ty thì thực hiện cơ chế kiểm soát hoạt động của các quỹ như thế nào để việc phân phối và sử dụng đúng quy định. Công ty bắt buộc phải thành lập quỹ, vì điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, mà còn giúp giảm thiểu rủi ro.o Đối với công ty môi giới, người hành nghề chứng khoán. Trong quá trình phục vụ nhà đầu tư, hai bên đều không muốn xảy ra tranh chấp, nhưng đây là hiện tượng không thể tránh khỏi. Như thông lệ quốc tế cho thấy, thực tế khách quan này là yêu cầu tất yếu đối với việc thành lập công ty. Do đó, Bộ Tài chính cần sớm ban hành hướng dẫn thực hiện chi tiết. “Luật chứng khoán” Điều 71: Công ty chứng khoán thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và do sơ suất của nhân viên công ty… Xét thấy cần thiết phải thực hiện các biện pháp hợp pháp để bảo vệ nhà đầu tư. Câu hỏi đặt ra hiện nay là làm thế nào để thực hiện luật và quy định này.

(Theo ĐTCK)

    Leave Your Comment Here