Các cổ phiếu bị ảnh hưởng nhiều nhất vào ngày 25 tháng 10

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10, chỉ số VN giảm 5,53 điểm hay 1,4% xuống 389,92 điểm. Chỉ số Vn giảm nhiều nhất, ở mức 4,71 điểm. Trong số đó, Praha có ảnh hưởng lớn nhất, do đó, Vn-Index giảm 2,17 điểm. Sau đó đến MSN và GAS, lần lượt giảm 0,67 điểm và 0,62 điểm.

Vào ngày 25 tháng 10, SARL đã giảm 6.000 đồng xuống còn 127.000 đồng mỗi cổ phiếu. — Ngược lại, 10 hành động có ảnh hưởng nhất hỗ trợ Vn-Index là 0,25 điểm, trong đó VCF có tác động lớn nhất đến VN-Index, đạt 0,05 điểm, tiếp theo là CTD và DPR, tăng 0,03 điểm. Chỉ số Ngân hàng giảm 0,37 điểm hay 0,68% xuống 53,88 điểm. -Trong giai đoạn này, 10 cổ phiếu có tác động lớn nhất đến chỉ số của ET. Trong số 0,25 điểm, VCG có ảnh hưởng mạnh nhất, do đó, chỉ số sàn giảm 0,06 điểm, tiếp theo là PVS giảm 0,04 điểm. Cả SCR và PVX đều giảm 0,03 điểm.

Mặt khác, 10 cổ phiếu có tác động lớn nhất đến chỉ số của Sàn là 0,07 điểm. Với tác động mạnh nhất của ACB, chỉ số của Ngân hàng đã tăng 0,06 điểm. Các ảnh hưởng của LAS, VC1, HLC, WCS, NST, TCT, GMX, AVS và TV2 đều không đáng kể. Tiền tệ NDH

    Leave Your Comment Here