Giám đốc điều hành của HLA tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,16%

Công ty Cổ phần Hữu Liên Châu Châu (HLA) báo cáo hiệu quả kinh doanh của Giám đốc điều hành HLA Trần Tuấn Nghiệp. Do đó, từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, ông Trần Tuấn Nghiệp có 192.440 cổ phiếu trong 200.000 đơn vị được ghi nhận thông qua khớp lệnh.

Sau khi giao dịch, ông Trần Tuấn Nghiệp tăng số lượng cổ phiếu. Nắm giữ 1,77 triệu đơn vị, chiếm 5,16% vốn của HLA. Kết thúc phiên 9/10, cổ phiếu của HLA là 3.800 đồng .

N.

    Leave Your Comment Here