Chỉ số thị trường chứng khoán toàn cầu hoạt động như thế nào

VNX Allshare sẽ làm việc với các chỉ số chính VN-Index và ET-Index của hai sàn, nhưng dựa trên các tính toán trên, công cụ mới này sẽ phản ánh sự biến động chung của thị trường. Việc xây dựng chỉ số cũng là một phần trong kế hoạch quản lý của sàn giao dịch chứng khoán và sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2020.

Theo danh mục thành phần mới được công bố, VNX Allshare dựa trên mức độ biến động của 488 cổ phiếu (247 cổ phiếu sàn và 241 cổ phiếu Hàn Quốc) trong số khoảng 700 cổ phiếu niêm yết. Giá cổ phiếu này phải đáp ứng trạng thái chứng khoán, lãi suất thả nổi và tiêu chuẩn thanh khoản, và sẽ được xem xét hai lần vào tháng Tư và tháng Mười mỗi năm.

Trong danh mục đầu tư được phát hành, ngoại trừ hai trường hợp CIE Vingroup và SARL của Vinamilk, hầu hết các cổ phiếu tham gia đều có giá trị thị trường là 100% và tỷ lệ vốn hóa là 86,11. % Và 51,92%. Hạn chế này là để tránh một hoặc nhiều cổ phiếu có giá trị thị trường vượt quá 10% trong cấu trúc tính toán của VNX Allshare.

Vào đầu phiên giao dịch ngày 24 tháng 10, song song với sự sụt giảm, thường thì chỉ số chia sẻ toàn bộ VNX cũng giảm nhanh chóng. Lúc 10h15, khi chỉ số VN và chỉ số VN giảm 2,98 điểm (0,44%) và 0,34 điểm (0,4%), chỉ số VNX Allshare giảm 4,84 điểm (0,48%) xuống 995,16 điểm. Giá trị thị trường của rổ cổ phiếu của chỉ số đã vượt quá 545 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here