Honda đã tham gia “Ngày trồng cây” 2010

Kế hoạch được tổ chức bởi Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Quỹ phát triển lâm nghiệp AR-CDM, Ủy ban nhân dân huyện Caopeng, tỉnh Huaping. Đây là năm thứ ba liên tiếp Honda Việt Nam tổ chức sự kiện này. Hoạt động này là một phần của Cơ chế phát triển sạch (AR-CDM) – một mô hình trồng rừng mới.

Dự án AR-CDM là dự án mô hình đầu tiên được triển khai. Tuyên bố Việt Nam nhằm cải thiện môi trường và đa dạng sinh học, và cải thiện cuộc sống của nông dân ở tỉnh Heping. Đặc biệt, đây là dự án AR-CDM đầu tiên được Liên hợp quốc tại Việt Nam đăng ký và phê duyệt theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và là dự án thứ hai trên thế giới. Theo dự án Trung Quốc (đăng ký năm 2006).

Là một phần của dự án, HVN đã cung cấp 3,5 tỷ đồng tiền Việt Nam cho các quỹ trồng và bảo dưỡng cây trong vòng 4 năm kể từ năm 2008. Tính đến năm 2011, 140 ha đã được hoàn thành vào năm 2009 và 169 ha vào năm 2010. HVN hy vọng sẽ đóng góp cụ thể cho môi trường Việt Nam và nâng cao nhận thức của công chức về bảo vệ môi trường. .

Trong ba năm của dự án, hơn 1.000 cán bộ và nhân viên của công ty đã trực tiếp tham gia “Lễ hội cây xanh” hàng năm và trồng 7,9 ha. Bên ngoài dự án. Với những nỗ lực của HVN và những người tham gia, dự án AR-CDM đã được thực hiện thành công đúng thời hạn. Với sự quản lý và chăm sóc cẩn thận của người dân, khu vực rừng xanh đã được phát triển tốt. Huyện Caofeng và Ủy ban nhân dân địa phương .

(Nguồn: HVN)

    Leave Your Comment Here