Người đầu tiên đồng ý giảm 50% phí đăng ký cho xe lắp ráp trong nước

Quyết định nêu trên được đưa ra tại cuộc họp chính phủ thường trực vào ngày 14 tháng 5 về nghị quyết dự thảo của chính phủ để loại bỏ những khó khăn trong sản xuất và vận hành Covid-19. Việc giảm phí đăng ký chỉ được áp dụng cho những chiếc xe được lắp ráp và sản xuất tại địa phương, và sẽ được thực hiện từ ngày có hiệu lực đến cuối năm 2020. Ô tô nhập khẩu không thể hưởng lợi từ giảm giá này.

Giảm phí đăng ký sẽ không làm giảm giá xe, nhưng nó sẽ giảm chi phí vận hành một mẫu xe mới. Đối với xe nhỏ (9 chỗ trở xuống), phí đăng ký cho khách hàng đăng ký tại Hà Nội là 12%, và phí đăng ký cho Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là 10%. Giá xe càng cao thì phí đăng ký càng cao.

Ví dụ, một khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã mua mẫu xe Toyota Fortuner đắt nhất với giá 1.354 tỷ đồng, và phí đăng ký là 10% x 1.354 tỷ = 135,4 triệu đồng. Khi phí đăng ký giảm 50%, phí giảm một nửa chỉ còn 67,7 triệu đồng.

Một khách hàng tại Hà Nội đã mua một chiếc Mercedes S450L lắp ráp tại địa phương với mức giá 4.249 tỷ đồng. Trách nhiệm hiện tại đối với phí đăng ký là 12% x 4.249 tỷ đồng = 510 triệu đồng. Khi phí đăng ký giảm 50%, khách hàng đã tiết kiệm được 255 triệu đồng.

Mẫu xe Hyundai i10 được lắp ráp tại địa phương trưng bày tại đại lý ở quận Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Nhân

Chính phủ đồng ý giảm 50% phí đăng ký xe ô tô lắp ráp và sản xuất trong nước theo khuyến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong nghị quyết của chính phủ. Những lý do cho giải pháp tiếp tục loại bỏ những khó khăn trong sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy chi tiêu đầu tư công và đảm bảo trật tự và an toàn xã hội trong đại dịch Covid-19. Sau 4 tháng đầu năm 2020, 50% người tiêu dùng có thể tăng tiêu thụ trở lại và doanh số tiếp tục giảm. Chiếc xe lắp ráp được hưởng lợi rất nhiều từ quyết định này. Ngược lại, ô tô nhập khẩu có thể xem xét kế hoạch giảm sản xuất để cạnh tranh với ô tô trong nước cho đến năm 2020.

    Leave Your Comment Here