Đã mở hơn 4.600 tài khoản chứng khoán cá nhân mỗi ngày

Trung tâm gửi tiền chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết vào cuối tháng 6, có 3.357.021 tài khoản chứng khoán, bao gồm 3.344.998 tài khoản cá nhân. 6 tháng đầu tiên của quy trình, số lượng tài khoản cá nhân mới đạt gần 620.000. Tài khoản, hơn một nửa số tài khoản cá nhân mới mở rộng hơn 2020.

-. Do đó, vào tháng 6, số lượng tài khoản mở mới đạt hơn 140.000 tài khoản. Trung bình, hơn 4.600 tài khoản cá nhân mới tham gia vào thị trường mỗi ngày trong tháng này.

— Bằng Số lượng 140.000 tài khoản trong tháng 6 là mức độ của mọi thời đại, và đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp 100.000 người. – Nhà đầu tư cá nhân Turw là một trong những lý do cho bộ phận đường ống và sự tắc nghẽn là kết thúc năm 2020. … .. Sau nửa năm, khi hệ thống giao dịch được xây dựng bởi FPT được ủy thác vào ngày thứ 5/7, tình huống này vừa được giải quyết.

– Con trai quyến rũ.

    Leave Your Comment Here