VN-Index tăng gần 34 điểm

Tham khảo bãi biển hẹp. Trạng thái của “Hull Green, Red Line” là một lý do chính tại sao sự áp đảo của người cư ngụ sẽ tăng thêm, do nguyên nhân chính của Green tập trung trong nhóm BlueCip. Vào cuối buổi sáng, chỉ số VN30 tăng 0,8%, được trả lại tới 1.500 điểm, VN chỉ tăng 0,1% .

Khí tự nhiên là mã chiến thắng tốt nhất, hơn 3,4%, MWG, NPC, VHM có 3,4 % Hơn 2%, REE, HPG, MSN tăng gần 2%. Nhóm ngân hàng cũng hoạt động nhiều hơn, CTG bổ sung 2,4%, nộp, MBB, TCB, STB, TPB để vượt quá tham chiếu .

VN30-Index thêm 12 điểm so với ngày 7 tháng 7, khi chỉ số chỉ tăng 1 điểm.

Việc mua các nhà đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đã bị đẩy ra sáng nay. — – Top 10:45, nhà đầu tư nước ngoài đã mua 141 tỷ cổ phiếu, khi mua hơn 1,41 tỷ doanh thu bán hàng 600 tỷ đồng. Công suất mua chủ yếu tập trung vào chip màu xanh, chẳng hạn như HPG, VMM, MBB, SARL, STB, STB. Số tiền ước tính vượt quá 120 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here