Phó chủ tịch PVI bán 7.000 cổ phiếu

PVI: Phó Tổng Thư ký mong muốn bán được toàn bộ cổ phần-PVIF từ chối từ bỏ thương hiệu PVI-Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả giao dịch giữa Công ty Cổ phần PVI (PVI) và Phó Tổng Giám đốc Công ty là ông Trần Văn Bạn. Trong khoảng thời gian từ 3/12 đến 3/1, ông Kui đã đăng ký và bán toàn bộ 7.012 cổ phiếu PVI. Anh Quý giải thích, cuối kỳ này anh đã hoàn thành đơn hàng tương ứng là 7.000 chiếc.

Do có số cổ phiếu lẻ nên 12 cổ phiếu PVI không được bán và vẫn nằm trong danh mục. Trước đó, theo các tài liệu được công bố, mục đích bán cổ phiếu của ông Quay là để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Các cổ phiếu trước khi bán không đạt được tỷ lệ sở hữu 1%.

Báo cáo quý III của PVI cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt 1.260,5 tỷ đô la Mỹ, so với 1.211 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm 2011. Đồng; 402,6 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 10% so với 9 tháng năm 2011. Doanh thu hoạt động tài chính quý III đạt 213,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đã vượt 630 tỷ đồng. — Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 82,7 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 317,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tại thời điểm 30/9/2012, số dư PVI phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là 1.149,8 tỷ USD, trong khi số dư đầu năm là 142,4 tỷ USD.

    Leave Your Comment Here