Các công ty chuyển từ HoSE sang HNX không cần xem tài liệu của họ

Theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), các công ty có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu từ HoSE sang HNX sẽ nhanh chóng được chấp nhận và xử lý mà không cần xem xét. Cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý báo giá, báo cáo và công bố thông tin tương tự như các công ty niêm yết trên HNX. HoSE, HNX phối hợp giám sát giao dịch các cổ phiếu này.

Nếu cổ phiếu được chuyển nhượng thuộc bộ chỉ số HoSE VN, nó sẽ tạm thời bị loại khỏi chỉ số trong thời gian chuyển đổi. Ngoài ra, ủy ban cũng yêu cầu tạm thời không xem xét việc chuyển nhượng cổ phần của Nhóm VN30.

Cơ chế sẽ được áp dụng từ ngày 3 tháng 3. Ủy ban Chứng khoán cũng cho biết sẽ có văn bản về việc chấm dứt hoạt động của cổ phiếu Nhóm VN30. Cơ chế sau khi giải pháp kỹ thuật được hoàn thiện để giải quyết sự cố nghẽn trên hệ thống giao dịch của HoSE.

Minh Sơn

    Leave Your Comment Here