Tập đoàn Thái Hòa nợ ngân hàng hơn một nghìn tỷ đồng Việt Nam

Báo cáo của công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa (THV) cho thấy hiện có 10 ngân hàng phải thu cho THV, với tổng số tiền hơn 1.226 tỷ đồng. Đây là những khoản nợ ngắn hạn.

10 ngân hàng cho THV vay, bao gồm một số đối tượng lớn, như Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Làng Phát triển Nông thôn Việt Nam … — Đơn vị: 1 tỷ đồng — – Ngoài ra, Thái Lan còn có ba ngân hàng Agribank, Vietalet và VDB, với các khoản nợ dài hạn vượt quá 125 tỷ đồng.

Đơn vị: 1 tỷ đồng

Vào ngày 25/7, Thái Lan cũng đã tổ chức cuộc họp với đại diện của 5 ngân hàng gồm Ngân hàng Viễn thông Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Habu và Ngân hàng Hàng hải. Vấn đề tái cơ cấu nợ. Đối với THV. Theo biên bản cuộc họp, đại diện của năm ngân hàng ước tính rằng họ có thể gia hạn nợ cho Thái Lan. – Liên quan đến chức năng của THV, tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc điều hành chi nhánh Hà Nội cho biết, Thái Lan và Trung Quốc đang phát triển quá nhanh và quá lớn, vượt xa phạm vi quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, THV có nhiều lĩnh vực đầu tư không hiệu quả. Đại diện của Việt Nam đề nghị Thái Hòa nên giảm hoặc bán tài sản bị quản lý sai cho các đối tác khác để trả nợ ngân hàng.

Tập đoàn Thái Hòa đầu tư rất nhiều và cung cấp vốn ngắn hạn cho đầu tư dài hạn

Ngoài 4 ngân hàng còn lại, các tín đồ của Vietnam Telecom cũng cho biết, Thái Lan và Trung Quốc có đầu tư kém, là trung hạn dài hạn Đầu tư cung cấp vốn ngắn hạn, tạo ra áp lực tài chính. Và nợ doanh nghiệp. Đồng thời, quản lý dòng tiền kém của Thái Hòa dẫn đến thua lỗ và nợ nần.

Tuy nhiên, đại diện của năm ngân hàng đã đánh giá số tiền cho vay và khả năng trả nợ của năm ngân hàng. . Đồ ăn Thái. Ông Đặng Văn Thái, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội Chi nhánh miền Nam, cho biết THV có nhà máy tốt, khu vực hoạt động tiềm năng, thị trường tiêu dùng và khách hàng truyền thống, nhưng thiếu vốn thương mại.

Mặc dù đại diện của năm ngân hàng đồng ý cho phép Thái Lan trả nợ và gia hạn nợ, đây chỉ là đề xuất của chi nhánh ngân hàng, không phải là quyết định cuối cùng, chưa được đệ trình. Đã qua ngân hàng mẹ.-Tuấnlan để xem xét

    Leave Your Comment Here