Bảo Hưng chỉ nắm giữ 25.000 cổ phiếu của công ty con

Theo báo cáo quản lý năm 2012 của Công ty TNHH Chứng khoán Sài Gòn (SHS), tính đến ngày 31/12/2012, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiền), chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ 25.000 cổ phiếu SHS, chỉ chiếm một phần nhỏ. 0,00255% tổng số cổ phiếu SHS đã phát hành.-Nếu tính theo giá đóng cửa vào ngày 14 tháng 1, tổng giá trị cổ phiếu SHS chỉ là 150 triệu đồng, thấp hơn 150 tỷ đồng. Đứng đầu trong số những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán năm 2012. Tuy nhiên, hiện tại một nửa cổ đông chính của Chứng khoán Sài Gòn là các công ty do Hiền bầu. – Cụ thể hơn, T & T Group hiện là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 12,3 triệu cổ phiếu SHS, tương đương với hơn 123 tỷ đồng và có tỷ lệ sở hữu 12,33%. Ngoài ra, Ngân hàng Sài Gòn Sài Gòn (SHB) còn nắm giữ 8,21 triệu cổ phiếu SHS, trị giá 81,2 tỷ đồng, chiếm 8,22% vốn cổ phần của công ty.

Hai cổ đông L. Một tập đoàn lớn khác là Tập đoàn Công nghệ Khoáng sản và Than Quốc gia Việt Nam (TKV) và ông Trần Tuấn Cường (sống tại Hà Nội). Trong đó, số lượng cổ phần của Tập đoàn Công nghệ khai thác than tương đương với 8.2 triệu cổ phiếu của Ngân hàng SHB, trong khi ông Cường hiện đang nắm giữ 7% vốn cổ phần của Công ty Chứng khoán Hà Nội, cụ thể là 7 triệu cổ phiếu. Nó trị giá 70,6 tỷ đồng.

Giữa tháng 12 năm 2012, ông Hiền cũng từng là Chủ tịch của Công ty Bảo hiểm SHB-Vinacomin (SVIC) cho nhiệm kỳ 2013. Trước đây, SVIC có 19% vốn đăng ký. Tuy nhiên, bộ phận này sau đó đã rút vốn khỏi SVIC.

Tường Vi

    Leave Your Comment Here