Vinamilk dự đoán tiền thưởng 50% sẽ được đóng vào ngày 21 tháng 12

Tổng công ty sữa Việt Nam (Praha) công bố thông tin về vấn đề phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. Do đó, dự kiến ​​công ty sẽ đóng danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu miễn phí vào ngày 21/12.

Cụ thể hơn, công ty sẽ khấu trừ các khoản thu nhập và quỹ đầu tư giữ lại. Phát triển đã phát hành 278.057.377 cổ phiếu (10.000 đồng / cổ phiếu). Tỷ lệ phát hành là 50%, có nghĩa là mỗi cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu sẽ nhận được cổ phiếu mới phát hành khi phát hành cổ phiếu. Các cổ phiếu miễn phí phát hành sẽ được làm tròn và không thể chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền có được cổ phiếu miễn phí là không thể chuyển nhượng. Các cổ phiếu lẻ kết quả (nếu có) sẽ bị hủy.

Cổ phiếu đang lưu hành của SARL dự kiến ​​sẽ tăng từ hơn 556 triệu đơn vị lên hơn 834 triệu đơn vị.

Vào ngày 14 tháng 11, cổ phiếu của bất ngờ đạt mức giới hạn trên 132.000 cổ phiếu, tăng 6.000 đồng so với ngày giao dịch trước đó. Khối lượng giao dịch cũng tăng, với 271.050 cổ phiếu được chuyển nhượng.

Trong chín tháng đầu năm 2012, lợi nhuận ròng hợp nhất của trường đã vượt quá 4.177 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và đạt mục tiêu hàng năm là 89%. (469 tỷ đồng), với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 7506 đồng.

Công ty dự kiến ​​sẽ đóng danh sách cổ đông vào ngày 21 tháng 12. Do đó, ngày giao dịch không có quyền là ngày 19 tháng 2,

(Nguồn: Vinamilk)

    Leave Your Comment Here