Lợi nhuận 9 tháng của ACB vượt 6,4 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III / 2020, lợi nhuận quý III tăng gần 34% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, thu nhập lãi thuần, chủ yếu là hoạt động huy động và cho vay của ACB, tăng gần 16% so với cùng kỳ lên 1.116 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chỉ lãi 3 tỷ đồng, trong khi năm nay ACB lãi hơn 700 tỷ đồng. Ngược lại, lãi thuần mảng dịch vụ của ACB giảm gần 9%.

Trong giai đoạn này, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng nhẹ 5% lên 5.860 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng. Gấp 4 lần, lên đến 700 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, lãi trước thuế của ACB đã tăng 15% lên hơn 6,410 tỷ USD. Lượng hàng hóa tăng gần 9%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng giảm từ 0,54% vào đầu năm xuống 0,84% vào cuối tháng 9. Điều này chủ yếu là do nợ nhóm III tăng 3,5 lần và nợ nhóm IV tăng 75%. -Queen Tron

    Leave Your Comment Here