VietinBank trả cổ tức 5% bằng tiền mặt

Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố thông qua phương án giảm quỹ và cổ tức năm 2019. Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng, cổ đông được hưởng 18/12 vào ngày đăng ký cuối cùng nhận danh sách. VietinBank dự kiến ​​chia cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 21/1 năm sau.

Riêng năm 2019, lợi nhuận sau thuế của VietinBank vượt 92,8 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và trả cổ tức bằng tiền mặt của VietinBank vượt 3,886 VietinBank dự kiến ​​phát hành tối đa 1,07 tỷ đồng Lượng cổ phiếu, cụ thể là 28 cổ phiếu, chiếm 78% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, để đạt được lợi nhuận sau thuế năm 2019, trừ vốn và cổ tức bằng tiền. Nếu kế hoạch được thực hiện, vốn ủy quyền dự kiến ​​sẽ tăng lên 47.593.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu CTG sẽ tăng. Ảnh: Tradingview .

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTG của VietinBank liên tục tăng giá từ tháng 4 đến nay. Đóng cửa ngày giao dịch 4/12, thị giá của CTG là 34.700 đồng / cổ phiếu, tăng hơn 60% so với đầu năm.

Quỳnh Trang

    Leave Your Comment Here