Giao dịch lô lẻ đột phá

Sau 5 tháng triển khai, kể từ ngày 26/3, đã có tổng số 5.754 lô số lẻ được giao dịch qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và có tổng số 245 cổ phiếu được giao dịch, đạt tổng khối lượng giao dịch. Số lượng là 277.561 cổ phiếu và giá trị giao dịch theo số lẻ vượt quá 3,7 tỷ đồng.

Kết quả này được coi là rất đáng ngạc nhiên, bởi vì trước khi giao dịch số lẻ ra đời, các cổ phiếu số lẻ thường là mùa để các nhà đầu tư trả tiền thưởng “niềm tin” hoặc để gây quỹ.

Do giao dịch phải có quy mô lô bằng nhau (HOSE là 10 cổ phiếu, HNX là 100 cổ phiếu). Trên HIP, các phiếu bầu được coi là cổ phiếu có số lẻ trên TIP thường là 1 đến 9 cổ phiếu, tức là 1 đến 99 cổ phiếu. Nhà đầu tư lo lắng nhất đối với những chứng khoán manh mún này vì chúng rất ít tồn tại, thiếu sót khi muốn thanh lý. Đồng thời, bất cứ khi nào một công ty trả cổ tức, cổ tức hoặc phát hành lãi vốn, số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được hiếm khi bằng nhau.

Trước đây, trên hệ thống giao dịch của HNX có một số lô giao dịch lẻ không có giao dịch, để giao dịch cổ phiếu manh mún, nhà đầu tư cần mở tài khoản tại công ty chứng khoán và yêu cầu mua lại số chứng khoán này theo nguyên tắc thỏa thuận. Cơ quan phát hành định giá hoặc mua lại cổ phiếu (Thông báo số 74/2011 của Bộ Tài chính về Giao dịch trên thị trường chứng khoán / TT-BTC ngày 01/6/2011). Tuy nhiên, phương pháp này có 3 hạn chế.

Trước hết, nhà đầu tư không có khả năng nào khác ngoại trừ giao dịch với đối tác không phải là công ty chứng khoán mở tài khoản. Dễ dàng liên hệ với công ty phát hành để bán cổ phiếu phân tán.

Thứ hai, giá thực hiện của các giao dịch phân tán thường phụ thuộc nhiều vào công ty chứng khoán hoặc tổ chức phát hành.

Thứ ba, ở một số công ty chứng khoán, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán giao dịch bất thường của mình để sử dụng ngay khi cần, nhưng ở các công ty chứng khoán khác, nhà đầu tư phải chờ công ty chứng khoán. Chứng khoán cổ phiếu phân đoạn mà tổ chức có thể mua.

Trước khi giao dịch cổ phiếu phân đoạn trong hệ thống, cổ phiếu phân đoạn thường là “niềm tin” của các nhà đầu tư mọi lúc. Trong mùa phân phối tiền thưởng hoặc gây quỹ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư giao dịch phân tán, kể từ ngày 26/03, HNX chính thức cho phép giao dịch phân tán trong giao dịch cổ phiếu hệ thống. SGDCKHN niêm yết chứng khoán thông qua hình thức thỏa thuận. Nội dung này là một trong những nội dung thay đổi quan trọng và được quy định tại Quy chế hoạt động giao dịch chứng khoán mới được HNX ban hành ngày 5/3. Ngoài giao dịch trực tiếp với công ty chứng khoán, đây được coi là một hình thức giao dịch khác của chứng khoán manh mún. -Việc thực hiện giao dịch manh mún qua hệ thống của SGDCKHN sẽ giúp các giao dịch kết quả được tự động chuyển đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) để thanh toán, công ty chứng khoán không phải mang hồ sơ đến VSD để chuyển quyền sở hữu. Phương thức giao dịch bán khống số lẻ phù hợp hơn, vì nếu giao dịch khớp lệnh hoàn tất, cổ phiếu số lẻ của nhà đầu tư có thể bị xé nhiều hơn. -Với hình thức giao dịch chứng khoán lô lẻ mới do SGDCKHN triển khai, nhà đầu tư có thêm cách thức giao dịch chứng khoán, từ đó giúp nhà đầu tư tìm kiếm đối tác trên toàn thị trường và giao dịch trực tiếp trên hệ thống giao dịch của HNX. Giá giao dịch được xác định một cách công bằng và hiệu quả. Điều này giúp cho việc mua bán trở nên thuận tiện hơn và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Theo thống kê của HNX, 5 tháng sau khi triển khai phương thức giao dịch mới, các giao dịch mua bán lẻ đã được thực hiện giữa các giao dịch. Tổng cộng, nhà đầu tư chiếm 59,65% trên tổng số giao dịch phân tán trên HNX. Một số khác là các giao dịch manh mún giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán hoặc giữa các công ty chứng khoán.

Các giao dịch lẻ trên hệ thống chủ yếu hoàn thành ở mức giá khởi điểm (93,43%), giá thực hiện nằm giữa giá khởi điểm và giá tham chiếu là 4,97%, còn giao dịch có giá thực hiện bằng giá tham chiếu chỉ chiếm 3,05%. .

Đồng thời, số lượng giao dịch thực hiện qua VSD và số lượng lô lẻ cũng giảm mạnh. Trong 5 tháng qua, khối lượng giao dịch lô lẻ qua hệ thống giao dịch của HNX chiếm 79,63% tổng khối lượng giao dịch lô lẻ của chứng khoán niêm yết trên sàn HNX. Hệ thống tạo ra một kênh giao dịch mớiTôi là một nhà đầu tư muốn giao dịch theo tỷ lệ cược và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Từ số lượng giao dịch manh mún bình quân thực hiện qua hệ thống HNX trong 5 tháng qua đến mức ngang bằng với số lượng giao dịch manh mún qua VSD giữa quý IV / quý I và quý I / 2011, kết quả giao dịch cho thấy rõ điều này. . Trước thời điểm quy định này có hiệu lực) Đối với các công ty chứng khoán, quan điểm là thực hiện giao dịch đồng loạt trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Chứng khoán niêm yết giúp nhà đầu tư và công ty chứng khoán giao dịch dễ dàng hơn. Đối với các công ty chứng khoán không thực hiện giao dịch tự doanh để mua lại chứng khoán phân đoạn cho nhà đầu tư, nay họ có thể giúp nhà đầu tư và nhà đầu tư của mình mua và bán chứng khoán phân đoạn. Thị trường .

Theo VnEconomy

    Leave Your Comment Here