Chứng khoán Sacombank lỗ hơn 1,7 nghìn tỷ đồng

Lỗi trên SBS: Hậu quả của việc giao dịch bất thường tại cổ phiếu SBS-Công ty TNHH Chứng khoán Sacombank (SBS) đã công bố thông tin về tình hình tài chính hiện tại của công ty tính đến ngày 30/6/2012. , Tổng mức lỗ lũy kế của lĩnh vực này là 1.772 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là do phải trích lập bổ sung danh mục đầu tư và các khoản phải thu trong giai đoạn 2010-2011.

Tài sản Tổng tài sản của SBS hiện tại là 1.480 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền là 878,4 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của SBS là 1.736 tỷ đồng. Giá trị ròng là 256 tỷ USD, là một con số âm. Lợi nhuận để lại trong kỳ cũng âm 1.772 tỷ đồng.

Theo SBS, nguyên nhân chính dẫn đến kết quả giao dịch thua lỗ là do những người nhận học bổng hiểu sai về xu hướng phục hồi của thị trường. Đồng thời, do giá cổ phiếu tiếp tục biến động, danh mục đầu tư tài chính vẫn duy trì quy mô tương đối lớn, sự yếu kém của cơ chế giám sát và việc nới lỏng kiểm soát rủi ro của ban lãnh đạo SBS trước đây cũng là nguyên nhân. Giảm lợi nhuận của SBS.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, một số hành vi vi phạm quy định của SBS, quy tắc giao dịch, báo cáo và công bố thông tin cá nhân của SBS cũng gây ảnh hưởng lớn đến công ty. Hiện tại, SBS vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường. Tính đến ngày 30/6/2012, tổng số tiền nhà đầu tư sử dụng để giao dịch chứng khoán là 207,6 tỷ đồng đã được gửi vào tài khoản chuyên biệt của Sacombank.

SBS cũng đang xem xét các biện pháp khắc phục. Trong đó, hội đồng quản trị và ban giám đốc đã đạt được thống nhất về phương án tái cấu trúc tổng thể công ty. Mục đích là để đảm bảo SBS tuân thủ các quy định hiện hành và đáp ứng tất cả các yêu cầu về vốn và tỷ lệ vốn lưu động. Đồng thời, công ty phải khắc phục những yếu kém trước đây, nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho cổ đông.

SBS cũng thông báo về việc sắp xếp lại nguồn vốn theo đề xuất của trái chủ. Chuyển 800 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu và tăng vốn chủ sở hữu của công ty với tỷ lệ 1: 1.

    Leave Your Comment Here