Vợ của Đặng Thành Tâm đã bán 2 triệu cổ phiếu KBC

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Kim Thành (vợ của ông Đặng Thành Tâm tại Công ty TNHH Phát triển đô thị Kinh Bắc). Do đó, từ ngày 23 tháng 4, bà Thành sẽ bán 2 triệu cổ phiếu KBC trên sàn theo cách phù hợp cho mục đích thương mại.

Hiện tại, vợ của ông Đặng Thanh Tâm đang sở hữu 12,2 triệu cổ phiếu. KBC đã bỏ phiếu trong danh sách, tương đương 4,15% vốn cổ phần của thành phố Kinh Bắc. Mới đây, con gái của ông Tan là Nguyễn Đăng Quỳnh Anh vừa ký hợp đồng mua 10 triệu cổ phiếu KBC, nhưng không thành công vì giá thị trường không đáp ứng được kỳ vọng.

Cuộc họp kết thúc vào ngày 17 tháng 4, KBC đạt 11.900 đồng mỗi cổ phiếu, tăng hơn 20% so với đầu năm. Cá nhân ông Tan cũng sở hữu hơn 101 triệu cổ phiếu KBC, với tỷ lệ nắm giữ 34,91%.

Tường Vi

    Leave Your Comment Here