Mong muốn của cổ đông

CEO của một công ty logistics cho biết, điều khiến ông lo lắng nhất là đại hội cổ đông tháng 4 dự kiến ​​không tổ chức đại hội lần đầu. Năm ngoái, công ty đã tổ chức lần thứ hai và chỉ cần 51% là đủ. Tuy nhiên, thời gian hoàn vốn lâu hơn dự kiến ​​30 phút và đại hội sẽ có đủ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp pháp.

Anh chia sẻ, năm 2011 kinh doanh khó khăn hơn trước, lỗ vượt dự kiến, có thể tạm ngừng kinh doanh do thua lỗ hai năm liên tiếp. Ông cho biết: “Nguồn vốn rất khó khăn, vì vậy cuộc họp cổ đông thành công đầu tiên có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, để đạt được 65% trong giai đoạn đầu chưa bao giờ là điều dễ dàng”. Vì vậy, vị điều hành cho rằng chưa tính đến việc phân tích tình hình kinh doanh trong năm qua, tìm kiếm sự đồng cảm của cổ đông, và việc huy động đủ cổ phần có quyền biểu quyết hiện là một thách thức rất lớn. Các công ty Việc huy động đủ số cổ phần có quyền biểu quyết để cuộc họp đại hội đồng cổ đông đầu tiên diễn ra suôn sẻ là một thách thức đối với nhiều công ty. Ảnh: B.H.

Trong nhiều năm, cuộc họp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacomb (SAM) phải được tổ chức lần thứ hai hoặc thứ ba mới thành công. Tuy nhiên, tổng giám đốc Đỗ Văn Trạc cho biết không có cách nào khắc phục được. Vì vậy, tại mỗi cuộc họp, toàn thể nhân viên đều được huy động, háo hức tìm nhiều hình thức tiếp xúc cổ đông. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông lớn (hơn 14.000 người) rải rác khắp khu vực (đa số là cổ đông nhỏ lẻ) nên số lượng và kỳ vọng của những người sẵn sàng từ chức và trở về TP.HCM tham dự đại hội lần đầu là cao. .

“Các giám đốc điều hành phải chịu áp lực rất lớn để đạt được các mục tiêu đã hứa. Vì vậy, mọi cổ đông phải có ý thức thực hiện nghĩa vụ của mình, ít nhất là tham gia cuộc họp. Cuộc họp phải tìm hiểu khoản đầu tư của công ty hoạt động như thế nào.” Đây cũng là cơ hội để quản lý câu hỏi. “Anh ấy tuyên bố. Vì thương hiệu nên không có hội nghị trực tuyến như năm ngoái. Kết quả không như mong đợi và chi phí cao. Năm nay Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) chỉ được tổ chức tại một địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh” Thành phố.

Tuy nhiên, công ty thiết kế không gửi thư mời mà là những mẫu bưu thiếp, có hình thức đẹp, khó bỏ và nội dung đơn giản. Tập giấy. Tấm bưu thiếp này ghi rõ cuộc họp vào tháng 4 tới, nếu cổ đông I Tôi rất bận. Tôi muốn công ty khoanh tròn hộp và gửi lại bưu thiếp vào bất kỳ hộp thư nào. Trên thẻ cũng chứa các hướng dẫn cần thiết để nhà đầu tư truy cập vào trang web của công ty để xem hoặc ủy quyền tài liệu.

Thông qua chiến lược này, Nhân viên Tổng Giám đốc Đầu tư Nguyễn Quang Quyền cho biết, công ty sẽ xem xét các cách thức khác nhau hàng năm để huy động đủ số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội lần đầu (VSG) Giám đốc điều hành Ông Cáp Trọng Tuấn, nếu chỉ cần 51% cổ phần thì vẫn tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất, sẽ có lợi hơn cho công ty thay vì yêu cầu 65%. Vì trong mỗi cuộc họp, công ty sẽ lo lắng. Đại hội đồng cổ đông gồm 3 phần: hệ thống trực tuyến (đăng ký đại diện, ủy quyền tham gia, biểu quyết, biểu quyết …), tổ chức hỗ trợ. ngày tổ chức đại hội (đăng ký người đại diện, nhận ủy quyền,…), hỗ trợ xây dựng kịch bản, kết quả là các cổ đông đã biểu quyết trực tuyến và kết nối với mã luật thay vì địa điểm của hai công ty. Tổng Giám đốc FPTS cho biết: “Hiện nhiều công ty đã sử dụng dịch vụ này để tổ chức đại hội cổ đông năm nay. “

    Leave Your Comment Here