VIC sẽ phát hành hơn 227 triệu cổ phiếu miễn phí

Vingroup-JSC (VIC-HOSE) đã công bố bằng văn bản nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 2 tháng 11 năm 2012.

Cụ thể hơn, các cổ đông của VIC đã thông qua việc phát hành hơn 226,5 triệu d cổ phiếu miễn phí với giá trị danh nghĩa là 10.000 đồng / cổ phiếu. Nguồn được lấy từ thặng dư vốn tích lũy của VIC cộng vào ngày 30 tháng 6 năm 2012.

Hạn chót phát hành dự kiến ​​là quý đầu tiên của năm 2013 và tỷ lệ phát hành là 1.000: 325. Sau khi phát hành, vốn đăng ký của VIC sẽ đạt hơn 9.281 tỷ rupiah. Ngoài ra, các cổ đông của VIC cũng sẽ phê duyệt nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, như thiết kế nội ngoại thất, dự toán, xác minh thiết kế bản vẽ xây dựng, đánh giá thiết kế bản vẽ xây dựng, thiết kế kiến ​​trúc công trình …

Trung tâm quốc tế Victoria đã công bố trước đó Quyền chuyển nhượng 60 triệu cổ phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dian đã được nhận, tương đương với mệnh giá 600 tỷ đồng, chiếm 40% vốn của công chúng được điều lệ. Theo báo cáo tài chính nửa năm đã được kiểm toán của Trung tâm quốc tế Vienna, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2012, thặng dư vốn cổ phần của Vingroupiêng là 383,8 tỷ rupiah.

    Leave Your Comment Here