MBB: Con gái của hội đồng giám sát đã bán 10.000 cổ phiếu

MBB: Các thành viên Ban kiểm soát đã đăng ký bán 10.000 cổ phiếu. Trong ngày 26-28 / 12, bà Nguyễn Thị Phương Hiền đã bán 10.000 cổ phiếu của Nhóm Ngân hàng Cổ phần Đồng minh đã đăng ký trước đó (Ngân hàng MB). Cha Hiền Xuân, ông Nguyễn Xuân Trường, hiện là thành viên của ban giám sát ngân hàng.

Trước khi bán, bà Hiền sở hữu 22.709 cổ phiếu MBB trong danh mục đầu tư. Các giao dịch của anh ta được thực hiện thông qua các lệnh phối hợp. Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm nay (ngày 2 tháng 1), cổ phiếu MBB đạt mức giá cao nhất, đạt 13.100 đồng mỗi đơn vị.

Trong 9 tháng qua, lợi nhuận hợp nhất của các ngân hàng quân đội cũng vượt quá 2.000 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2011. Đồng thời, thu nhập lãi thuần cũng tăng 30% lên 4.827 tỷ đồng. — Tường Vi

    Leave Your Comment Here