Tính đến ngày 9/11, các cổ phiếu bị ảnh hưởng nhiều nhất

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, chỉ số VN tăng 1,11 điểm, tương đương 0,29%, lên mức 386,71 điểm.

Trong phiên giao dịch, có 10 cổ phiếu có tác động lớn nhất. Chỉ số Vn là 1,67 điểm. Đặc biệt, VCB có tác động tăng giá lớn nhất bằng cách kéo chỉ số Vn lên 0,6 điểm. XX và CTG tăng lần lượt 0,36 và 0,2 điểm.

Tính đến ngày 11 tháng 9, VCB nhận được 400 đồng với giá 23.500 đồng / cổ phiếu.

Ngược lại, trong 10 hành động, chỉ số VN giảm xuống 0,83 điểm, trong đó HAG có ảnh hưởng lớn nhất, khiến chỉ số VN giảm 0,32 điểm. Tiếp theo là BVH và EIB, lần lượt giảm 0,18 điểm và 0,08 điểm.

Trên sàn giao dịch, chỉ số Sàn giao dịch tăng 0,50 điểm, bằng 0,98%, lên 51,58 điểm. Điểm .

Trong giai đoạn này, mười cổ phiếu tích cực nhất hỗ trợ chỉ số 0,39 của Hàn Quốc. Cụ thể, SHB đã có tác động mạnh nhất bằng cách tăng chỉ số ET thêm 0,12 điểm. Sau đó, ACB và KLS lần lượt tăng 0,06 điểm và 0,04 điểm. Mặt khác, 10 cổ phiếu đã ảnh hưởng đến chỉ số của sàn đến 0,04. PVI có tác động lớn nhất, do đó, chỉ số ET giảm 0,02 điểm. Tác động của các cổ phiếu BTS, KTS, MDC, THV, MCC, QNC, INN, SEB và IDJ là không đáng kể — theo NDHMoney

    Leave Your Comment Here