PGD ​​đã chia cổ tức bằng tiền mặt 10%

Các cổ đông của PGD sẽ có hành động mạnh mẽ – Tập đoàn phân phối khí áp suất thấp (PGD) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tuyên bố thanh toán cổ tức đầu tiên bằng tiền mặt vào năm 2012. Do đó, tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% (1.000 đồng / cổ phiếu). Với 11/22 .

Nam Phi

    Leave Your Comment Here