Những mất mát lớn nhất trên thị trường chứng khoán

Các ngành công nghiệp thực phẩm và thuốc lá có thiệt hại lớn nhất và tỷ lệ tổn thất cao nhất. 7/48 công ty bị lỗ, nhưng tổng thiệt hại là 359 tỷ đồng, chiếm 18% tổng thiệt hại thị trường.

Trong ngành, THV và LAF cũng là hai công ty thua lỗ lớn nhất. thị trường. Hai công ty bánh kẹo lớn như KDC và BBC cũng mất 8,67 tỷ đồng và 6,06 tỷ đồng. Đặc biệt đối với KDC, hoạt động kinh doanh chính của công ty luôn báo cáo lãi ròng 107 tỷ đồng trong suốt học kỳ, gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, KDC ghi nhận khoản lỗ ròng 71,3 tỷ đồng do chuyển nhượng cổ phần Nutifood.

Sản phẩm khoáng sản kim loại và phi kim loại. Sau ngành công nghiệp dược phẩm, tổng thiệt hại của ngành khoáng sản kim loại và phi kim loại là 338,59 tỷ đồng, gấp 9 lần so với 39,35 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thiệt hại của ngành là VHL, với khoản lỗ 84,63 tỷ đồng. Công ty cũng xếp hạng thị trường với khoản lỗ lớn nhất ở vị trí thứ bảy, và bắt đầu giao dịch không có lãi vào ngày 21 tháng 8. Các công ty bất động sản bị lỗ trong 6 tháng đầu năm, nâng tổng thiệt hại của ngành bất động sản lên 265,53 tỷ đồng, trong khi các đơn vị này có lãi trong cùng kỳ.

Trong số đó, KBC và SJS là những công ty hàng đầu trong ngành với khoản lỗ khoảng 100 tỷ đồng. Hai công ty cũng đứng thứ tư và thứ năm trong mười công ty thua lỗ hàng đầu trên thị trường.

“Cường đô” của QCG, mặc dù đứng đầu bảng xếp hạng thua lỗ, có lợi nhuận âm 1,36 tỷ rupiah. Nhưng đây là lý do khiến công ty không lãi gần 58 tỷ so với cùng kỳ. Doanh thu thuần của QCG giảm 12% và doanh thu hoạt động tài chính giảm 30% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính là 62,4 tỷ đồng, tăng 43%, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng gần 20 tỷ đồng. Do đó, QCG ghi nhận khoản lỗ ròng 16,5 tỷ đồng. Chủ tịch QCG cho biết, mặc dù giá vẫn còn thấp vào thời điểm đó, bất động sản vẫn cần phải giảm để giảm số dư cho vay và tránh áp lực lãi suất.

Số lượng các công ty hoạt động trong ngành xây dựng là 111. Trong đó, 22 công ty báo lỗ, tăng 8 đơn vị. Tổng thiệt hại là 225 tỷ đồng, cao gấp ba lần so với 84,8 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2011.

PSG, PVV, PXM và PTC chịu tổn thất lớn nhất trong 6 tháng đầu năm. PSG mất 64,21 tỷ đồng do doanh thu thuần giảm đáng kể 88% xuống còn 45,64 tỷ đồng, cộng với giá vốn hàng bán tăng đáng kể. Công ty đã ghi nhận thua lỗ trong ba quý vừa qua.

– Hiện tại, cổ phiếu của PVV và PXM đã giảm. Dịch vụ tài chính, điện tử-điện tử-viễn thông … cũng là những nhà lãnh đạo trong các ngành công nghiệp thua lỗ cao.

    Leave Your Comment Here