Cổ phiếu đường có thu nhập cao trên mỗi cổ phiếu

Công ty mía đường đạt được kết quả hoạt động tốt trong quý đầu tiên. Thặng dư của các công ty này dường như tiếp tục cho đến cuối quý hai.

Tại cuộc họp tóm tắt sản xuất mía 2011-2012 diễn ra vào ngày 10 tháng 8, Diệp Kinh Tân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho rằng phong trào nông nghiệp năm 2011-2012 là lần đầu tiên trong ngành mía đường Cây trồng hàng loạt về cơ bản cân bằng mối quan hệ giữa cung và cầu và sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước. Một cơ chế linh hoạt được chính phủ phê duyệt cho phép thặng dư hoặc thiếu hụt để cho phép xuất nhập khẩu có kiểm soát. Tuy nhiên, hàng lậu vẫn là mối đe dọa thường trực đối với ngành mía đường.

– Giá đường thế giới biến động mạnh trong năm ngoái, cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong tháng vừa qua, giá đường bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.

Giá đường thế giới đã giảm trong năm qua.

Công ty đường có lợi nhuận cao trong một năm đạt được thành công trong năm 2011 vẫn lo lắng về những khó khăn kinh tế. Kế hoạch được thiết lập thấp hơn tốc độ tăng trưởng phổ biến năm 2011. Cụ thể, KTS là công ty bảo thủ nhất với kế hoạch lợi nhuận 34,2 tỷ đồng, thấp hơn 49% so với lợi nhuận năm 2011. SBT, con số lợi nhuận ấn tượng của công ty là 210 tỷ đồng cũng đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 400 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2011. Cụ thể, BHS mạnh dạn xây dựng kế hoạch cho năm 2012, tăng nhẹ 1% so với năm 2011.

Trong sáu tháng đầu năm nay, báo cáo của sáu công ty đường niêm yết đã được tóm tắt. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 451,7 tỷ đồng. Về cơ bản, hầu hết các công ty đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận của họ.

Sau 6 tháng, NHS đã nhanh chóng vượt 5% kế hoạch lợi nhuận trong năm. Các kế hoạch lợi nhuận của KTS, SEC và SBT cũng chiếm 57%.

Trong số sáu hoạt động, chỉ có lợi nhuận của LSS và BHS thấp hơn kế hoạch do đại hội cổ đông phân phối.

Bởi vì việc thực hiện kế hoạch kinh doanh khá tốt, phải công nhận rằng trên thực tế, hiệu quả kinh doanh của ngành mía đường trong sáu tháng đầu tiên đã giảm. Lợi nhuận sau thuế của các công ty niêm yết trong 6 tháng đầu năm giảm 33,7% so với cùng kỳ năm 2011. Không khó để đưa ra dự đoán trong tình hình kinh tế chung khó khăn. Giá đường toàn cầu gần đây đã giảm so với năm 2010. Một năm trước .

Lợi nhuận sau thuế của LSS trong 6 tháng đầu năm là 61,8 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất trong số các công ty niêm yết. Lý do chính là do chi phí vốn tăng vọt, thu nhập ròng tăng vẫn không đủ để bù đắp.

NHS có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất. Trong sáu tháng đầu năm, NHS ghi nhận 65 tỷ đồng, cao hơn 3,1 lần so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2011. Sau khi giảm lợi nhuận sau thuế trong sáu tháng đầu năm 2012, nhà vô địch SBT cũng giảm trong cùng kỳ. Về chia sẻ lợi nhuận, SBT vẫn nắm giữ một cổ phần đáng kể, chiếm 47,3% tổng lợi nhuận của 6 công ty. Rõ ràng, lợi nhuận của ngành mía đường rất mạnh.

Trong tình hình hiện tại, ước mơ của hầu hết các công ty là duy trì thu nhập cơ bản cao trên mỗi cổ phiếu (EPS). Bằng cách tính toán độ trễ trong bốn quý vừa qua, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của các công ty mía đường đã vượt quá 3.000 đồng.

Đặc biệt, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của KTS cao tới 9,74 nghìn đồng. Vào cuối quý II, thu nhập NHS trên mỗi cổ phiếu vẫn là “nhà vô địch”, ở mức 9,8 nghìn đồng.

Do đó, ngay cả khi kế hoạch không cao và hiệu quả kinh doanh trong sáu tháng đầu năm đã giảm so với năm 2009, mức độ mơ ước của PSE vẫn đủ để khiến cổ phiếu ngành mía đường hấp dẫn.

(TTVN)

    Leave Your Comment Here