Gần 115 triệu cổ phiếu của Vinafood II đã được niêm yết trên UPCoM

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông qua việc niêm yết 114,8 triệu cổ phiếu của Vinafood II. Cổ phiếu VSF sẽ là phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM bắt đầu từ ngày 23 tháng 4, với giá tham chiếu là 10.100 đồng. Đây là những cổ phiếu chiến thắng của IPO vào giữa tháng ba.

Theo kế hoạch vốn hóa, Vinafood II đã bán một phần vốn của mình để giảm tỷ lệ sở hữu của đất nước. 51% ở bên trái. Đặc biệt, công ty cũng cung cấp 25% vốn cho thuê cho các nhà đầu tư chiến lược với mức giá thỏa thuận không thấp hơn mức đấu giá công khai tối thiểu là 22,97%.

Sau khi xác định giá trị của công ty hai lần và ghi lại một số điều chỉnh. Đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn, các khoản thanh toán tạm ứng chưa được giải quyết … Giá trị thực tế của Vinafood II là 1.461 tỷ đồng. Vốn nhà nước xấp xỉ 5,38 nghìn tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của công ty đã tăng trưởng âm trong bốn năm qua. Năm 2016, báo cáo tài chính đã kiểm toán ghi nhận doanh thu 9,95 tỷ đồng, giảm gần 9 nghìn tỷ đồng so với hai năm trước. Trong năm đầu tiên áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, mục tiêu của công ty là đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 11,89 tỷ đồng và 118 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức dưới 2%.

Hội đồng quản trị của Vinafood II, cho biết công ty sẽ không tập trung vào việc đặt mục tiêu tăng trưởng khối lượng, mà sẽ tập trung nguồn lực vào cơ cấu giảm xuất khẩu gạo. Tỷ lệ gạo trắng thông thường được thiết kế để vào Nhật Bản, Liên minh châu Âu và các thị trường khó tính khác. Đồng thời, xây dựng một lĩnh vực lấy mẫu lớn để tạo ra một dây chuyền sản xuất dinh dưỡng lúa và gạo nguyên chất. Công ty cũng thúc đẩy thu nợ và các hình thức huy động vốn đa dạng để giảm áp lực lên lợi ích của các ngân hàng.

    Leave Your Comment Here