Mashan không có cổ tức trong 7 năm

Mashan Group Co., Ltd. (mã chứng khoán: MSN) vừa phát hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Theo tài liệu này, Masan Lợi nhuận chưa phân phối là 8,561 tỷ đồng (hơn 380 triệu USD) tính đến cuối năm nay. Tuy nhiên, hội đồng quản trị của Masan dự định sẽ tiếp tục gửi kế hoạch cho các cổ đông và tiếp tục không trả cổ tức trong năm 2015. Nếu được chấp thuận, Masan sẽ không trả cổ tức cho năm thứ bảy liên tiếp. .

Năm 2015, doanh thu hợp nhất của Masan Hàng là 3.062,8 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 147,8 tỷ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.965 đồng.

Theo kế hoạch trình cổ đông phê duyệt, Masan đã xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2016 để tăng từ 42.000 đồng lên 4,5 tỷ đồng, tăng từ 37-47. Tỷ lệ so với mức 2015. Lợi nhuận ròng sau thuế dự kiến ​​sẽ đạt 19.000-200 tỷ đồng, tăng 29 – 35%.

Năm 2016, Masan cũng có kế hoạch đầu tư vào tài sản. Số tiền ước tính của kế hoạch là 2.200 đến 2.400 tỷ đồng, không bao gồm bất kỳ vụ sáp nhập và mua lại nào. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Masan dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng Tư.

Ngọc Tuyền

    Leave Your Comment Here