Việt Nam sẽ có thị trường phái sinh năm 2014

Tại Hội thảo về thị trường phái sinh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội hôm qua, hầu hết các đại diện của Ủy ban Chứng khoán (SSC) và các chuyên gia quốc tế đều khẳng định cần phải thiết lập một thị trường phái sinh tại Việt Nam. — “Cổ phiếu đã hoạt động ở thị trường Việt Nam được mười năm. Chỉ số VN-Index đã từng cao tới 1170 điểm, nhưng đôi khi chỉ đạt 235 điểm. Bà Tạ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Phát triển Thị trường (SSC) cho biết phạm vi biến động rất lớn này cho thấy Các nhà đầu tư rất cần các công cụ để phòng ngừa rủi ro.

Ủy ban Chứng khoán nên thiết lập một thị trường phái sinh tập trung dựa trên các chứng khoán cơ bản hiện được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nhưng không có sự hỗ trợ nào, vì rủi ro thị trường chứng khoán của thị trường đa dạng là cao và thanh khoản thấp,

không phù hợp để tạo ra các sản phẩm phái sinh

Đại diện SSC cho biết các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số Vn) sẽ Sản phẩm phái sinh đầu tiên được giao dịch trên thị trường, bởi vì nó là sản phẩm thực sự và nó phổ biến trên toàn thế giới. Đối với các nhà đầu tư, điều này tương đối “dễ hiểu” .

Nhà đầu tư phải Đợi ít nhất ba năm trở lên trước khi bạn có thể giao dịch phái sinh: Hoàng Hà

Tuy nhiên, có những khó khăn trong việc xây dựng các công cụ phái sinh. Từ chỉ số VN, có thể thấy rằng mặc dù chỉ số này rất đại diện cho thị trường, nhưng nó vẫn được tính theo công thức cũ. “Do chỉ số VN được tính dựa trên tất cả các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, nên có những cổ phiếu có tính thanh khoản thấp, hoặc không có giao dịch sẽ có tác động đáng kể. “Do đó, chỉ số VN không thực sự phản ánh chính xác điều kiện thị trường.” Phó giám đốc bộ phận phát triển thị trường cho biết.

Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Chứng khoán đã đề xuất một giải pháp. Phương pháp là thiết lập một Vn-Index 30 hoặc Vn-Index 50 rút ngắn, tương tự như phương pháp này. Nhóm chỉ số này sẽ bao gồm 30 hoặc 50 cổ phiếu thanh khoản có tác động lớn nhất đến thị trường chứng khoán (có thể có hoặc không thuộc về một nhóm ngành). Bằng cách tránh tính toán lại chỉ số Vn thường xuyên khi có cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán.

Sau khi thử nghiệm thành công hợp đồng tương lai chỉ số VN, Ủy ban Chứng khoán nên mở rộng việc mở rộng sản phẩm sang các loại chứng khoán khác (trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) Càng tăng) cũng như các nguyên liệu thô khác của thành phố khác như vàng, lãi suất, tiền tệ, dầu, cà phê … Thị trường phái sinh giao dịch sẽ được thanh toán bằng tiền mặt thay vì hàng hóa. Đối với chứng khoán niêm yết, SPC cũng khuyến nghị sử dụng chứng khoán có tính thanh khoản cao và chất lượng cao. Công khai tốt và quản lý tài chính tốt … tạo ra các sản phẩm phái sinh. Đại diện Ủy ban Chứng khoán cho biết: “Trước khi phê duyệt việc tạo ra các sản phẩm phái sinh, cơ quan quản lý sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng tính thanh khoản của chứng khoán niêm yết.” Trong mô hình thị trường, UBCK không nên thực hiện hai hình thức giao dịch chứng khoán độc lập, đó là Hai loại thẻ điện tử phù hợp với chứng khoán cơ bản hiện tại, vì về lâu dài, mô hình này sẽ dẫn đến sự phân tách thị trường cao và chi phí xây dựng cao. Hai lựa chọn khác đang được xem xét để thành lập một nhóm giao dịch chứng khoán – sàn giao dịch là một công ty thành viên hoạt động song song hoặc sáp nhập hai sàn giao dịch hiện có.

Cả hai mô hình đang bị trì hoãn, bởi vì chúng vẫn rất phụ thuộc vào hướng phát triển của thị trường chứng khoán từ năm 2015 đến 2020, bao gồm cả việc chia tách và sáp nhập các sàn giao dịch chứng khoán hiện có. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cho biết họ đang hoàn thiện khung pháp lý và thử nghiệm các công cụ hỗ trợ thị trường như giao dịch ký quỹ, bán khống, vay và cho vay chứng khoán bắt buộc. Nếu giai đoạn chuẩn bị diễn ra suôn sẻ, thị trường phái sinh của Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào năm 2014.

    Leave Your Comment Here