Dragon Capital đã hoàn tất việc bán hàng trên STB

Trong vòng một ngày, Dragon Financial Holdings Limited, cổ đông chính của Ngân hàng Công đoàn Thương mại Sài Gòn Tongtian (STB), đã thanh lý 61,1 triệu cổ phiếu, chiếm 6,66% tổng số cổ phần. Lưu hành.

Do đó, Dragon Financial Holdings Limited do Dragon Capital quản lý không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào trong ngân hàng. Mục đích của việc thoái vốn của STB là cơ cấu lại danh mục đầu tư và hoàn thành giao dịch vào ngày 4 tháng 8 mà không phải mất 2 tháng được ghi nhận trước đó (ngày 4 tháng 8 đến ngày 4 tháng 10).

Vào ngày 4 tháng 8, giao dịch của STB đã thu hút sự chú ý trên toàn thị trường. Vì chỉ có 74,7 triệu cổ phiếu, nên STB đã được chuyển sang mức giá cao nhất là 16.000 đồng trong 3 phút. Các giao dịch quy mô lớn của STB đã đưa tổng khối lượng giao dịch của TP HCM lên hơn 102,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1.817,93 tỷ đồng.

Không có thông tin về người được chuyển nhượng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Long Teng Financial Holdings Co., Ltd. ký hợp đồng mua bán, nhiều người đã ký hợp đồng mua bán, chẳng hạn như ông Zhang Hanrui (bà Huỳnh Quế Hà chồng) (Phó chủ tịch cao cấp của Hội đồng quản trị). ). ‘hành chính). Sacombank) đã ký thỏa thuận mua 30,672 tỷ euro. Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh đăng ký mua 7,5 triệu đồng từ 1 / 8-30 / 9 …

Bạch Hương

    Leave Your Comment Here