Kể từ ngày 15 tháng 9, các công ty có 100% vốn nước ngoài sẽ không còn sở hữu công ty

Một công ty chứng khoán nước ngoài 100% quy mô lớn sẽ được thành lập trên quy mô lớn?

Theo quy định của Nghị định 58/2012 / ND-CP, việc thành lập công ty chứng khoán nước ngoài 100% tại thị trường Việt Nam sẽ có hiệu lực vào ngày 15/9. Lý do được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán là chờ đợi những thay đổi trong quy định liên quan đến tỷ lệ tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Việt Nam. -Theo Nghị định 58, nếu Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán được sửa đổi, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phiếu, giới thiệu vốn cho 49% công ty chứng khoán tại Việt Nam hoặc mua hoặc tạo công ty chứng khoán mới thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. 100% vốn được tổ chức bên ngoài. Nghị định số 58 quy định các điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu, cung cấp vốn hoặc thành lập công ty chứng khoán với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, đã có nhiều ý tưởng gần đây chỉ ra rằng sau ngày 15 tháng 9, sẽ có một “làn sóng” hình thành 100% công ty chứng khoán nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Ruan Daoxiong Securities, phó chủ tịch ủy ban cho biết, để chuẩn bị thực hiện Nghị định 58, ngoài việc soạn thảo một văn bản nêu chi tiết các điều kiện thành lập công ty chứng khoán với tỷ lệ đầu tư nước ngoài 100%, cơ quan quản lý cũng phải xem xét và Hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài.

– Quyết định số 55 về sở hữu nước ngoài vẫn nhiều nhất là 49%. Ảnh: VNE .

Do đó, ông Hồng cho rằng, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nên nghiên cứu và xem xét đề xuất của Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi và bổ sung cho Thủ tướng Quyết định số 55. Bộ Tài chính cung cấp hướng dẫn cho sự tham gia của chính phủ. Theo cam kết của WTO, Lệnh 58 và các văn bản pháp lý liên quan, nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Theo Quyết định số 55, đại lý chứng khoán của các tổ chức nước ngoài có thể tham gia thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam. Tỷ lệ đóng góp tối đa của các bên nước ngoài là 49% vốn cổ phần của công ty. Do đó, để mở đường thành lập công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nội dung này phải được điều chỉnh theo quy định của Nghị định 58. Bộ trưởng Hồng cho biết, Bộ trưởng đã chỉ đạo cụ thể chỉ đạo đánh giá trong Quyết định 55, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và công bố. -Một số công ty chứng khoán nhất định tin rằng trong khuôn khổ các cam kết hiện hành của WTO, việc hoàn thành các luật và quy định cho phép thành lập công ty chứng khoán với 100% vốn đầu tư nước ngoài là quá chậm. Theo cam kết của WTO, Việt Nam nên mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu năm 2012 để thành lập công ty chứng khoán nước ngoài 100%.

Người phụ trách một công ty chứng khoán có cổ phiếu nước ngoài, theo như luật pháp cho phép, càng sớm càng tốt cho tổ chức, đầu tư vào các doanh nghiệp mới với 100% vốn nước ngoài là không dễ dàng. Điều này là do nếu các nhà đầu tư nước ngoài không có thời gian thâm nhập hoặc thậm chí trực tiếp tham gia vào các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại thị trường Việt Nam, điều này sẽ gây rủi ro lớn cho họ. Tình huống này có khả năng chỉ ra rằng, khi điều kiện pháp lý cho phép, các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 49% cổ phần của các công ty chứng khoán Việt Nam sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 100%. “Sẽ rất khó để thể hiện tên tuổi lớn trên thị trường chứng khoán và tài chính toàn cầu của 100% công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, nhưng trong hầu hết các trường hợp, chỉ có tên hiện tại xuất hiện.” Ông nói … “Ông cũng nói,” một làn sóng ” Việc mua lại cổ phiếu hình thành công ty chứng khoán 100% vốn cho người nước ngoài là không dễ dàng, bởi vì thị trường Việt Nam cũng bị hạn chế. Mối quan tâm chính đối với các nhà đầu tư nước ngoài là thanh khoản thị trường không được cải thiện như mong đợi, ngoài ra, quy mô thị trường nhỏ và có quá nhiều công ty chứng khoán Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, vì vậy những người đàn ông ngắn hạn không phải là cơ hội tốt để tham gia vào các hoạt động dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài.

    Leave Your Comment Here