Handico không thể bán cho HBS

Công ty Chứng khoán Huaping (HBS) đã công bố kết quả giao dịch của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico). Từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Handico đã ký kết bán toàn bộ 1,25 triệu đô la Mỹ (3,78 đô la Mỹ) %) theo phương thức khớp lệnh. Tuy nhiên, vì trong quá trình hòa giải, cổ phiếu không được bán với số lượng đã ghi, nên cổ đông không thể giao dịch cổ phiếu trên.

Vì vậy, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 17 tháng 10, Handico tiếp tục đăng ký bán 1,25 triệu cổ phiếu HBS thông qua khớp lệnh. Kể từ đầu năm 2012, cổ đông đã đăng ký vĩnh viễn để bán cổ phiếu HBS, nhưng giao dịch vẫn chưa được hoàn thành. Trên sàn giao dịch chứng khoán, cổ phiếu HBS được giao dịch ở mức 7.200 đồng.

    Leave Your Comment Here