CEO mới của Hose

Ông Trần Đắc Sinh sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Vị trí này trước đây do ông Ruan Daoxiong nắm giữ.

Bà Hu Zhiming là phó chủ tịch và tổng giám đốc của hội đồng quản trị của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Ông Lê Hải Trà là thành viên của hội đồng quản trị.

Thay đổi nhân sự của sàn giao dịch sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 12.

Bạch Hương

    Leave Your Comment Here