Tập đoàn Vingroup thu thập thêm hành động từ triển lãm Giảng Võ

Sau khi hoàn tất giao dịch, cổ phiếu của Vingroup tại Công ty Cổ phần Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEF) đã tăng gần 88%. Trong đó, Tổng công ty Phát triển Thành phố Xanh sở hữu gần 4,7% vốn VEF, còn Tập đoàn Vingroup sở hữu hơn 83,2% cổ phần.

Sau khi VEF gửi tờ trình xin ý kiến ​​cổ đông, VEF đã ngay lập tức tiến hành tăng cổ phần của nhóm cổ đông Vingroup. Thực hiện 4 dự án lớn tại Hà Nội, vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng. Trong số đó, dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia dự kiến ​​sẽ được triển khai. Tại huyện Đồng An, quy mô là 7.336 tỷ đồng. Ba dự án còn lại là bất động sản nhà ở, gồm khu đô thị Tongan New City (Vinhomes Cổ Loa), khu phức hợp thương mại và nhà ở (Vinhomes Gallery) tại số 148 Giảng Võ, và khu chức năng đô thị Du Nam Thăng Long. Avenue, quy mô là 348,790 nghìn tỷ đô la Mỹ. , Lần lượt là 1.744 tỷ đồng và 19.900 tỷ đồng.

Đối với dự án Vinhomes Gallery, VEF dự kiến ​​sẽ chiếm 20% tổng quy mô và 15% còn lại. Tổng vốn VEF cần để đầu tư vào 3 dự án này là gần 11,6 tỷ đồng. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và tổ chức triển lãm. ‘buổi triển lãm. Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của VEF đạt gần 6,8 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do các khoản tương đương tiền tạo ra từ khoản tạm ứng 4,90 tỷ đồng của Vingroup để tăng vốn cổ phần.

Ngày 30/6, cổ đông Bộ Ngoại giao là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ 10% vốn công ty.

Minh Sơn

    Leave Your Comment Here