VCG có kế hoạch bán 10,2 triệu cổ phiếu XMC với giá 15.364 đồng / đơn vị

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (VCG) đã công bố quyết định của hội đồng quản trị vào ngày 15 tháng 10 năm 2012 về kế hoạch thoái vốn của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuanmai (XMC).

Do đó, công ty quyết định đăng ký bán toàn bộ cổ phần hiện có cho XMC với giá 10,2 triệu cổ phiếu với giá chuyển nhượng tối thiểu 15364 đồng / cổ phiếu. Phương thức giao dịch được lựa chọn hoặc đàm phán giao dịch ngoài trang web hoặc các hình thức khác được SSC phê duyệt.

Tuần giao dịch này đóng cửa từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 năm 2012, XMC đóng cửa ở mức 5.900 đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá thấp nhất của VCG. Trong ba tháng qua, giá thị trường của XMC chưa bao giờ vượt quá 7.500 rupiah.

Bảng giá XMC trong ba tháng qua.

Trước đó, vào ngày 24 tháng 8 năm 2012, VCG cũng đã thông báo cho các đơn vị thành viên SSC của VC6, VC3, VCN thoái vốn và Sàn giao dịch. VCG cũng đã ký thỏa thuận bán toàn bộ vốn của mình tại Công ty cổ phần Vinaconex 6 (VC6), bắt đầu một loạt các khoản thoái vốn của các công ty con của công ty.

Trong số các thực thể được tái cấu trúc bởi VCG, công ty vừa hoàn thành việc thoái vốn tài sản. Mua tại Vinaconex Hoàng Thành sau khi giảm giá ba lần. .

Theo TTVN

    Leave Your Comment Here