HBD có kế hoạch cắt giảm cổ tức trong năm 2012

Công ty TNHH Bao bì PP Pingyang (HBD-Bitcoin) vừa trải qua 9 tháng hoạt động kinh doanh và có kế hoạch vượt qua kế hoạch trong 3 tháng của 3 tháng cuối năm 2012.

Cụ thể hơn, doanh thu của HBD năm 2011 đạt 34,1 tỷ đồng. Chín tháng, tăng 86,08% so với cùng kỳ năm ngoái và 65,57% hoàn thành kế hoạch hàng năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2,02 tỷ đồng, tăng 41,44% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch hàng năm là 44,96%.

Theo HBD, do tiêu thụ, lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xi măng sử dụng đã giảm và dự trữ của các nhà máy xi măng tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ vỏ của công ty. Ngoài ra, việc tuyển dụng nhân viên cho sản xuất của công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhân viên thường rời đi, điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty và giá nguyên liệu nhập khẩu tăng và giá tăng. Việc giảm bao bì đã làm hỏng lợi nhuận của công ty.

Công ty cũng đã xác định kế hoạch kinh doanh và sản xuất trong ba tháng cuối năm nay. Sản lượng là 700.000 bao mỗi tháng, doanh thu ước tính là 976 tỷ rupiah, và lợi nhuận sẽ đạt 500 triệu rupiah. Công ty dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông vào giữa tháng 2 năm 2013 để thu hút các ý tưởng về kế hoạch sản xuất và kinh doanh cho năm 2013 và hơn thế nữa. Tại Đại hội đồng cổ đông 2013, công ty sẽ yêu cầu các cổ đông của mình giảm cổ tức từ 10% xuống 15% vào năm 2012.

Ngoài ra, hội đồng quản trị cũng chấp thuận đơn từ chức trưởng phòng kế toán. Từ bà Ruan Theo thư từ chức của bà Ngọc, ông Ngọc Ngọc nhậm chức vào ngày 20 tháng 10

ĐTCK

    Leave Your Comment Here