Các cổ phiếu bị ảnh hưởng nhiều nhất vào ngày 24 tháng 10

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10, chỉ số VN giảm 2,26 điểm hay 0,57% xuống 395,45 điểm.

Trong phiên giao dịch, 10 hành động đã có tác động. Chỉ số Vn giảm tối đa 2,16 điểm. Trong số đó, Praha có ảnh hưởng lớn nhất và chỉ số VN giảm xuống còn 1,09 điểm. Sau đó, GAS và MSN lần lượt giảm 0,25 điểm và 0,22 điểm.

Vào ngày 24 tháng 10, SARL đã giảm 3.000 đồng xuống còn 133.000 đồng / cổ phiếu.

— Ngược lại, 10 hành động có ảnh hưởng nhất hỗ trợ chỉ số VN là 0,31 điểm, trong đó MPC có tác động lớn nhất đến chỉ số VN, đạt 0,07 điểm.

Trên sàn giao dịch chứng khoán, chỉ số sàn giảm 0,31 điểm hay 0,57% xuống 54,25 điểm.

Trong giai đoạn này, tác động tối đa của các cổ phiếu L’of 10 đối với chỉ số Sàn giao dịch giảm xuống còn 0,29. điểm. Đặc biệt, khi chỉ số Sàn giảm 0,06 điểm, SHB và VCG có tác động lớn nhất, tiếp theo là NVB giảm 0,04 điểm.

Mặt khác, hiệu ứng tích cực nhất của 10 cổ phiếu đối với chỉ số Sàn giao dịch là 0,16 điểm. Với tác động mạnh nhất của ACB, chỉ số của Ngân hàng đã tăng 0,06 điểm. VNR và PVI tăng lần lượt 0,03 điểm và 0,02 điểm.

ngừng khấu hao, chỉ số Vn giảm xuống 395 điểm

Theo NDHMoney

    Leave Your Comment Here