Sau khi các nhà đầu tư nước ngoài rút lui, chỉ số Vn giảm dần từ 550 điểm

Sau một tuần suy giảm, Thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng tìm màu xanh trong giai đoạn đầu tuần. Tuy nhiên, mức tăng nhẹ chỉ xảy ra vào buổi sáng và cuối cùng, chỉ số Hồ Chí Minh chuyển sang màu đỏ.

Vào cuối ngày 15/12, chỉ số VN giảm 6 điểm xuống còn 547,93 điểm và 84,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương 1.520,59 tỷ cổ phiếu. Dòng tiền nằm ngoài thị trường, dẫn đến thanh khoản thấp. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán hơn 1 triệu cổ phiếu HOSE với giá ròng, tổng cộng 33,38 tỷ đồng. PVD, PPC và KDC giảm từ 10,24 đồng xuống 31,64 tỷ đồng hôm nay.

Dự trữ dầu tiếp tục đẩy thị trường xuống hôm nay. Báo giá trị giá thị trường lớn nhất tại thị trường GAS-HCM giảm 2000 đồng Việt Nam. PET, PXS và PVD giảm từ 100 đồng xuống 1.500 đồng. VIC, Praha, VCB, BVH cũng giảm từ 100 đồng xuống 1.000 đồng. Rổ VN30 có màu đỏ và xu hướng giảm tiếp tục thống trị các giỏ bất động sản và ngân hàng, ngoại trừ các khoáng sản tăng đột ngột.

Phòng giao dịch tại Hà Nội cũng được thắp sáng. Chiều xanh đỏ. Dự trữ dầu khí không giảm. PVS giảm mạnh, giảm 900 đồng. Các cổ phiếu chính: SHB, BVS, VND, SCR, PVX, KLS đều giảm.

PVS, AAA và LAS là những cổ phiếu được bán nhiều nhất bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Hôm nay, tổng giá trị rút tiền ròng của Hàn Quốc đã đạt 3.7575 nghìn tỷ đồng. Vào cuối ngày, chỉ số Sàn giao dịch giảm 0,31 điểm, đóng cửa ở mức 84,24 điểm và hơn 66,5 triệu cổ phiếu được mua và bán, tương đương hơn 1 nghìn tỷ đồng Việt Nam. .

Vào những ngày thanh khoản thấp và thấp, sàn giao dịch chứng khoán và sàn đã được bán bởi các nhà đầu tư nước ngoài với hơn 2 triệu cổ phiếu và doanh thu ròng là 71,95 tỷ đồng, tăng 157,33% so với ngày giao dịch trước đó. -Ha Khánh

    Leave Your Comment Here