Ngân hàng Đại Dương đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu PVR

Ngân hàng Đại Dương đã bán thành công cho PVV

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) thông báo giao dịch Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank). Cụ thể, từ ngày 2/10 đến 31/10, Ocean Bank đăng ký và bán toàn bộ 12 triệu cổ phiếu PVR để ủy thác danh mục đầu tư.

Số cổ phiếu này chiếm 23,12% giá trị PVR. Ocean Bank cho biết phương thức giao dịch dự kiến ​​không thuộc phạm vi hệ thống. Trên sàn HNX, cổ phiếu PVR đang giao dịch ở mức 3.500 đồng. Nếu bán 12 triệu cổ phiếu PVR, Ocean Bank dự kiến ​​lãi khoảng 42 tỷ đồng.

PVR được thành lập vào ngày 17 tháng 11 năm 2006, với số vốn ban đầu là 300 tỷ đồng, kết quả của việc tăng vốn theo điều lệ ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2011 là 531 tỷ đồng. Các cổ đông chiến lược của PVR là Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, Công ty Đầu tư và Kinh doanh Hệ thống Quốc tế, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu. , Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Đại Dương.

Ngọc Tuyền

    Leave Your Comment Here