Hai trở ngại mà công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài gặp phải

Tính đến 30/09/2012, lỗ lũy kế vẫn vượt quá 80% vốn cổ phần.

Kết quả giao dịch của công ty chứng khoán có yếu tố nước ngoài.

Trung Kiên, Giám đốc phân tích FPTS, trước đó được ông Giang cho là yếu tố nội địa vẫn rất quan trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các định chế nước ngoài rõ ràng có lợi thế hơn so với các công ty chứng khoán trong nước, nhưng cần lưu ý rằng trình độ kỹ thuật của 10 công ty chứng khoán hàng đầu không kém xa các công ty chứng khoán nước ngoài. Thứ hai, mức độ hiểu biết của doanh nghiệp trong nước không tốt bằng người bản địa.

Thứ ba, Công ty Chứng khoán Quốc Gia đã kinh doanh lâu năm và khẳng định được chất lượng dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho các nhà đầu tư và mức độ cạnh tranh giữa các công ty. Các công ty chứng khoán được xếp hạng cao nhất là rất cao.

Điều này đồng nghĩa với việc các công ty chứng khoán nước ngoài sẽ phải mất thời gian mới thể hiện được lợi thế của mình ở 3 khía cạnh trên, do đó nên tìm kiếm những nhân tố mới, điều này sẽ chỉ giúp thị trường chứng khoán tốt hơn. — Theo TTVN

    Leave Your Comment Here