DXV hoãn trả cổ tức năm 2011

Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV) tuyên bố hoãn thời hạn niêm yết cổ tức năm 2011. Do đó, việc chi trả cổ tức từ công ty chưa được thực hiện tạm thời theo thời hạn của danh sách cổ tức. cổ đông. Cổ tức được trả bởi công ty thanh toán trước đó là ngày 20 tháng 11. Lý do là DXV phải chỉ định nguồn thanh toán cổ tức trong năm 2011.

Theo DXV, công ty sẽ chờ ý kiến ​​của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia trước khi thanh toán. Cổ tức.

Trước đây, DXV đã công bố thanh toán cổ tức bằng tiền mặt 6,5% vào ngày 5 tháng 12 (sẽ nhận được 650 Rupee trên mỗi cổ phiếu).

    Leave Your Comment Here